PUTKIREMONTIT

Putkiremontin suunnittelupalvelut

MEILTÄ APU SINULLE:

Putkiremontin menetelmän valintaan: Moderni hybridiremontti vai perinteinen putkiremontti.

Putkiremontin hinnan laskentaan: Putkiremontin sisältö määrittelee, paljonko putkiremontti maksaa.

Putkiremontin korjaussisällön määrittelyyn: Mitä putkiremontissa kannattaa korjata?

Harkitsetko liikehuoneiston, rivitalon tai kerrostalon putkiremonttia?

Putkiremontin suunnittelu kannattaa hoitaa kokeneen ja ammattitaitoisen LVISA-suunnittelijan kanssa, heti hankkeen alkumetreiltä saakka. Putkiremontin kesto ja hinta riippuu paljon siitä miten remontti tehdään ja mitä remontissa korjataan.

Aika suunnitella vesiputki- ja viemäriremontti

Miksi putkiremonttia tarvitaan?

Koska putket kuluvat ja syöpyvät vuosien varrella. Putkistot haurastuvat ja niihin kertyy tukoksia sekä vuotoja. Kun vesi- ja viemärijärjestelmä kunnostetaan tai uusitaan ajallaan, vältetään kalliita viemäri- ja vesivahinkoja.

Milloin putkiremontti kannattaa tehdä?

Putkiremontti tulee ajankohtaiseksi tehdä, kun putkiston ikä on 30-50 vuotta. Myös pesutilojen heikko kunto, tukokset viemäreissä ja putkistovuodot ovat selviä merkkejä. Merkittävin tekijä putkiremontin käynnistämiseen on putkistossa esille tulleet vuodot. (Putkiremonttibarometri 2018)

Taloyhtiöissä on nyt putkiremontin aika

Suomen kiinteistökanta ikääntyy. Vuosien 1960-1989 rakennettujen kiinteistöjen putkistot ovat joko saavuttaneet tai saavuttamassa käyttöikänsä lopun. Tuolla aikavälillä rakennettujen taloyhtiöiden tulisi aloittaa valmistautuminen putkiremonttiin viimeistään nyt.

Putkiremontin kokonaiskustannuksista noin 83% koostuu urakoinnista. Rakennuttamisen osuus on noin 9% ja suunnitteluvaiheen kustannukset noin 8% kokonaiskustannuksista.

(Putkiremonttibarometri 2018)

Putkiremontti voidaan suunnitella monella eri tavalla. Putkiremontin kesto riippuu siitä, mikä menetelmä putkiremontin tekemiseen valitaan.

Hybridiremontti on nykyaikainen putkiremonttimenetelmä, jossa viemäriputket korjataan sukittamalla ja käyttövesiputket vaihdetaan kokonaan uusiin.

Sukitus on nopea ja asukasystävällinen putkiremontti, koska rakenteita ei tarvitse avata ja työmaavaihe voidaan viedä läpi parhaillaan alle kahdessa viikossa.

Perinteinen putkiremontti vaatii huolellista suunnittelua, koska viemäriputkien vaihtaminen edellyttää purkutöitä. Purkaminen aiheuttaa aina ääni- ja pölyhaittoja taloyhtiössä.

Käyttövesiputkien asennus voidaan suunnitella kulkemaan suojaputkessa tai pintavetona. Usein putkiremontissa kylpyhuoneiden kromiset vesiputket laitetaan pintavetona.

Isännöintiliiton putkiremonttibarometrin (2018) mukaan rivi- ja kerrostalojen putkiremonttien yhteydessä laitetaan kiinteistöjen tekniikkaa muutenkin kuntoon.

Putkiremontin korjaussisällöt taloyhtiöissä:

92% tapauksista uusitaan käyttövesiputket

71% tapauksista uusitaan kylpyhuoneet

70% tapauksista saneerataan sisäpuoliset viemärit

62% tapauksista saneerataan kiinteistön pohjaviemärit

50% tapauksista saneerataan tonttiviemärit

Lisäksi:

58% tapauksista saneerataan tietoliikennekaapelointi/antennijärjestelmä

55% tapauksista saneerataan sähköjärjestelmä

45% tapauksista tehdään lämmitysjärjestelmän perussäätö

45% tapauksista tasapainotetaan ilmanvaihtojärjestelmä

Jos taloyhtiön putkiremontin yhteydessä korjataan LVI-töiden lisäksi sähkö- ja automaatiojärjestelmiä, on koko taloyhtiön etu, että suunnittelutyön tekee LVISA-suunnitteluun erikoistunut suunnittelutoimisto.

Ammattitaitoinen suunnittelija osaa kertoa jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa mitä taloyhtiössä kannattaa korjata ja miten.

Miten putkiremonttiin pitää valmistautua?

Ennen remonttiin ryhtymistä kannattaa teettää putkiston lvv-kuntotutkimus (lämmitys, vesi- ja viemärijärjestelmät), jossa selvitetään putkiston kunto ja korjaustarve, sekä märkätilakartoitus. Usein kuntotutkimusta edeltää kuntotutkimusta kevyempi kuntoarvio. Hyvä kuntotutkimus määrittelee tarkemman ajankohdan remontille.

Kuntotutkimuksesta edetään hankesuunnitteluun, jossa määritellään hankkeen laajuus, mahdolliset toteutustavat, niiden kustannukset, kestot sekä vaikutukset asukkaille. Hyvässä hankesuunnitelmassa selvitetään lisäksi täydennysrakentamisen mahdollisuudet sekä eri hankintatavat

Hankesuunnitelman perusteella valitaan saneerauksen toteutustapa ja käynnistetään varsinainen suunnittelu.

Putkiremontin hinta määräytyy sen sisällön ja asuinhuoneistojen keskimääräisen pinta-alan mukaan, joten neliöhintojen vertaaminen on haastavaa.

Rivi- ja kerrostalossa putkiremontin hintaan vaikuttaa rakennuksen koko, kerrosten määrä ja asuntojen lukumäärä.

Putkiremontin kokonaiskustannuksista noin 83% koostuu urakoinnista. Rakennuttamisen osuus on noin 9% ja suunnitteluvaiheen kustannukset noin 8% kokonaisukustannuksista.

(Putkiremonttibarometri 2018)